NAM CHÂM GIÁ SỈ

Nam châm nâng

NAM CHÂM NÂNG

Nam châm nâng được ứng dụng trong việc nâng hàng hóa trong sản xuất, vận tải, công nghiệp hàng hải… Tùy theo nhu cầu mà khách hàng có thể lựa chọn các loại nam châm nâng khác nhau.

Các loại nam châm nâng

Thường gặp trên thị trường có 2 dạng nam châm nâng đó là: Nam châm nâng vĩnh cửu và Nam châm nâng điện.

  • Nam châm nâng vĩnh cửu là loại nam châm cấu thành bởi phần từ trường từ nam châm vĩnh cửu (Neodymium, Ferrite). Để điều khiển lực từ chúng ta dùng tay gạt. Thường được ứng dụng trong việc nâng hàng hóa có trọng tải nhỏ.
  • Trọng lượng nâng 200kg đến 5000kg
  • Nam châm nâng điện là loại mà từ trường của nó được tạo ra từ dòng điện – điều khiển lực từ bằng cách can thiệp vào dòng điện. Dùng trong việc nâng cẩu hàng hóa có trọng lượng lớn như cảng, logistic, sản xuất sắt thép,…
  • Trọng lượng nâng từ 1 tấn đến 50 tấn.

Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn kinh doanh để tư vấn sản phẩm, lựa chọn chủng loại nam châm cho phù hợp với nhu cầu của quý khách. Hotline: 090180789

0901870789