Nam châm N52

Nếu nhiệt độ làm việc của nam châm là thấp hơn 80 ℃ , các nam châm siêu mạnh là n52 nam châm . Bởi vì nam châm N52 có năng lượng từ tính tối đa (BH) tối đa là 398 ~422kJ / m3. Nam châm cấp N35 chỉ có 263 ~287 kJ / m3. Vì vậy, nam châm N52 mạnh hơn nhiều … Đọc tiếp Nam châm N52

0901870789