Nam châm N52

Nếu nhiệt độ làm việc của nam châm là thấp hơn 80 ℃ , các nam châm siêu mạnh là n52 nam châm .

Bởi vì nam châm N52 có năng lượng từ tính tối đa (BH) tối đa là 398 ~422kJ / m3. Nam châm cấp N35 chỉ có 263 ~287 kJ / m3. Vì vậy, nam châm N52 mạnh hơn nhiều so với nam châm cấp N35.

Nam châm N52 được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Xe nâng từ tính, máy phát điện sử dụng trong nhà, loa, nút từ, v.v … cần nhiều nam châm neodymium N52 dựa trên lực kéo mạnh mẽ.

Khi bạn sử dụng nam châm N52, hãy cẩn thận để tránh làm tổn thương ngón tay của bạn vì lực hút mạnh mẽ. Một nam châm phải cách xa các nam châm hoặc bộ phận sắt khác. Bạn có thể lấy một tấm gỗ hoặc nhựa dày hơn để tách từng chiếc trong khi vận hành chúng.

0901870789